Tư vấn mua hàng trực tuyến: 0905 943 010
  • LINH KIỆN
Mainboard INTEL BOXDH77KC
 
Giá: 2.340.000 VNĐ
HDD BOX USB EXTERNAL 3TB WESTERN My Book Esseential 3.0
 
Giá: 3.340.000 VNĐ
CPU INTEL Pentium Dual G860 (3.0 Ghz)
 
Giá: 1.510.000 VNĐ