Tư vấn mua hàng trực tuyến: 0905 943 010
  • CPU INTEL Pentium Dual G860 (3.0 Ghz)
- 2 Cores, 2 threads
- 3MB
- SK 1155
- GPU 850/1100Mhz
Chi tiết
- 2 Cores, 2 threads
- 3MB
- SK 1155
- GPU 850/1100Mhz